Diverse brommertjes met en zonder kenteken

Met kenteken €1250 zonder kenteken €650 tot €980
Meer informatie, mail naar: jean.davids@home.nl